سامانه پیام کوتاه اعلام شماره صندلی

به گزارش روابط عمومی مرکز تبریز به همت معاونت پژوهش و کارآفرینی دانشگاه پیام نور تبریز سامانه الکترونیکی دریافت شماره صندلی دانشجویان در امتحانات راه اندازی شد

این طرح ابتکاری که با برنامه ریزی مدیریت فناوری دانشگاه  طراحی واجرا شد باعث سهولت در راهنمالیی دانشحویان در زمان امتحانات  گردید

به کمک این سامانه دانشجویان برای شرکت درآزمون پایان ترم  با ارسال شماره دانشجویی خود به پایگاه اطلاعاتی  دانشگاه به شماره پیامکی 30001454 به صورت اتوماتیک شماره صندلی خود را دریافت می نمایند این نرم افزار قابلیت این را دارد که دانشچویان یک هفته قبل از شروع امتحان از شماره صندلی خود مطلع گردند

همچنین امکان اطلاع رسانی شماره صندلی دانشجویان از طریق سایت دانشگاه به آدرس  www.pnuTabriz.ir  و از طریق پانل مجازی مهیا گردیده است