دکتر محمدی

1)مشخصات فردی

نام:احمد

نام خانوادگی:محمدی

تاریخ تولد:25/12/1356

مرتبۀ علمی:استادیار

محل خدمت:دانشگاه پیام نور تبریز

ایمیل: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

2)سوابق تحصیلی

کارشناسی: رشته زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه تبریز-1379

کارشناسی ارشد: رشته زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه تهران-1381

دکترای تخصصی: رشته زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه تهران-1384

پایان نامه کارشناسی ارشد : تجلّی ایوان مدائن در شعر فارسی و تازی به همراه تحلیل تطبیقی این اشعار (استاد راهنما :دکتر جلیل تجلیل-استاد مشاور: دکتر عبد الرضا سیف)

پایان نامه دکترا : روابط شعر فارسی و عربی از آغاز تا پایان قرن ششم (استاد راهنما: دکتر جلیل تجلیل-استادان مشاور: دکتر عبد الرضا سیف و دکتر سید محمد رادمنش)

3)افتخارات آموزشی

رتبۀ اول مقطع کارشناسی دانشگاه تبریزبا میانگین 27/18

رتبه ممتاز مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران با میانگین 06/18

رتبۀ اول آزمون ورودی دکترای تخصصی دانشگاه تهران

رتبۀ هفت پنجمین المپیاد علمی دانشجوئی کشور

4)سوابق تدریس

دانشگاه تهران(دانشکده های : فنّی،علوم،مدیریت،روان شناسی،فیزیک ودامپزشکی)

دانشگاه علوم پزشکی تهران(دانشکده پرستاری)

دانشگاه علامه طباطبائی(دانشکده روانشناسی)

دانشگاه جامع علمی- کاربردی

دانشگاه تربیت معلم آذربایجان(دانشکده های علوم پایه و علوم انسانی)

دانشگاه پیام نور

5)سوابق اجرائی

رئیس آموزش دانشگاه پیام نور منطقۀ2(85-1384)

عضو شورای تخصصی گروه زبان و ادبیات دانشگاه پیام نور تبریز

عضو شورای نظارت بر نشریات دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی

عضو شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور تبریز

عضو شورای آموزش دانشگاه پیام نور تبریز

6)مقالات

1-6.مقالات علمی پژوهشی

1-1-6)وصف اطلال و دمن در شعر فارسی و تازی –با همکاری دکتر حمیرا زمردی -مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران-شماره175-پاییز 1384

2-1-6) پیر در مثنوی- با همکاری دکتر عبد الرضا سیف- مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران-شماره 176-زمستان 1384

3-1-6)پژوهشی دربارۀ انتساب بهاءالدین ولد و عطار نیشابوری به سلسله کبرویه-فصلنامه تخصصی بهار ادب-شماره اول-بهار1388

4-1-6)تأملی در سبک شعر شیخ بهائی-فصلنامه تخصصی بهار ادب-شماره پنجم-پاییز1388

2-6.مقاله ارائه شده در همایش ها و کنفرانس های بین المللی

Sədinin baxışında dünyanın etibarsızlığı

1-2-6)بی اعتباری دنیا از دیدگاه سعدی؛ همایش بین المللی سعدی-دانشگاه دولتی نخجوان-جمهوری آذربایجان-خرداد 1391

3-6.مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقالات همایش های بین المللی

1-3-6)پژوهشی در معانی و مفاهیم نخستین قصیدۀ دیوان شیخ آذری-همایش بین المللی بزرگداشت شیخ آذری اسفراینی-دانشگاه پیام نور اسفراین- آذر 1390

4-6.خلاصۀ مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات همایش های بین المللی

1-4-6)بازتاب کلام وحی در دیوان شیخ بهائی-کنگرۀ بین المللی بزرگداشت شیخ بهائی-آستان قدس رضوی-مشهد مقدس-زمستان1388

2-4-6)پیوند ملل در حوزۀ ادبیات-کنگرۀ بین المللی ایران فرهنگی،جهانی شدن و نگاهی به آینده-مرکز مطالعات ملّی-تهران-پاییز1388

3-4-6) پژوهشی در معانی و مفاهیم نخستین قصیدۀ دیوان شیخ آذری-همایش بین المللی بزرگداشت شیخ آذری اسفراینی-دانشگاه پیام نور اسفراین-آذر 1390

4-4-6)بررسی سیمای چهارده معصوم در دیوان شیخ آذری(با همکاری خدیجه همتی اویلق) -همایش بین المللی بزرگداشت شیخ آذری اسفراینی-دانشگاه پیام نور اسفراین-آذر 1390

5-4-6)نظام مهدوی و جهانی شدن ؛اهداف و برنامه ها(با همکاری سمیه طهماسبی زاده)-همایش بین المللی هویت اسلامی و جهانی شدن- مؤسسه مطالعات ملی-اسفند1390

6-4-6)بررسی سبک شناسانه اشعار منتخب مریم حقیقت (با همکاری خدیجه همتی اویلق)-همایش بین المللی نقدِنقد-دانشگاه امام صادق(ع)-تابستان 1392

7-4-6)جمال شناسی آرایه های بدیعی و بیانی در اشعار منتخب صباحی بیدگلی(با همکاری خدیجه همتی اویلق)-همایش بین المللی نکوداشت صباحی بیدگلی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان-آبان1391

5-6.مقاله کامل چاپ شده در مجموعه مقالات همایش های ملی داخلی

1-5-6)تجلی معانی و مفاهیم آیات قران کریم در شعر پروین اعتصامی-کنگره بزرگداشت یکصدمین سال تولد شاعره معاصر پروین اعتصامی-دانشگاه اراک-زمستان 1385

2-5-6)رنجنامه دهقان و کارگر در دیوان فرخی یزدی-نخستین همایش ملی سالانه زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه پیام نور خراسان رضوی-مشهد-زمستان1389

3-5-6)ردیف و قافیه در دیوان وحشی بافقی(با همکاری خدیجه همتی اویلق)-همایش بزرگداشت وحشی بافقی-بافق-تابستان92

6-6. خلاصه مقاله چاپ شده در مجموعه مقالات همایش های ملی داخلی

1-6-6) تجلی معانی و مفاهیم آیات قران کریم در شعر پروین اعتصامی-کنگره بزرگداشت یکصدمین سال تولد شاعره معاصر پروین اعتصامی-دانشگاه اراک-زمستان1385

2-6-6)سیمای خرد در آیینه شعر رودکی-کنگره بزرگداشت هزار و صدمین سال وفات رودکی-دانشگاه تهران-پاییز1386

3-6-6)فیضان فیض امام علی(ع) در دیوان فیاض لاهیجی-دومین همایش ملی سیره علوی-دانشگاه لرستان-زمستان 1388

4-6-6)بارقه های قرانی در شعر قیصر امین پور-سومین همایش قران،سفینة النجاة عصر ما-دانشگاه تربیت معلم آذربایجان-پاییز1389

5-6-6) رنجنامه دهقان و کارگر در دیوان فرخی یزدی-نخستین همایش ملی سالانه زبان و ادبیات فارسی-دانشگاه پیام نور خراسان رضوی-مشهد-زمستان1389

6-6-6)تحلیل زبانی و محتوائی مثنوی های محمد ولی دشت بیاضی-همایش ملی محمد ولی دشت بیاضی-دانشگاه پیام نور قائن-پاییز 1390

7-6-6)امثال و حکم در دیوان محمد ولی دشت بیاضی(با همکاری رقیه صفر پور)- همایش ملی محمد ولی دشت بیاضی-دانشگاه پیام نور قائن-پاییز 1390

8-6-6)بررسی اوزان عروضی در دیوان محمد ولی دشت بیاضی(با همکاری خدیجه همتی اویلق)- همایش ملی محمد ولی دشت بیاضی-دانشگاه پیام نور قائن-پاییز 1390

9-6-6)کارکرد دستورات اقتصادی اسلام در رشد و تعالی جامعه(با همکاری سمیه طهماسبی زاده)-چهارمین همایش قران،سفینة النجاة عصر ما-دانشگاه تربیت معلم آذربایجان-پاییز1390

10-6-6)سیمای عقل و علم در دیوان پروین اعتصامی(با همکاری خدیجه همتی اویلق)-نخستین همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات-مرکز آموزش علوم قران و حدیث قم-زمستان 1391

11-6-6)تحقیق در رباعیات دیوان وحشی بافقی-همایش بزرگداشت وحشی بافقی-بافق-تابستان 92

7)تولید محتوای الکترونیکی

1-7)تولید power point برای دروس آیین نگارش 1و2 و قواعد عربی1 مقطع کارشناسی

2-7)تولید محتوای الکترونیکی نثر فارسی 2(تاریخ جهانگشا و مرزبان نامه)-مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور

8) راهنمائی پایان نامه کارشناسی ارشد

1-8) تجلی انسان آرمانی در بوستان سعدی دانشجو : محمد علیدوست – تاریخ دفاع : 24/8/85

2-8) ایران و ایران دوستی در شعر شاعران عصر مشروطه (بهار – ادیب الممالک – دهخدا )دانشجو :هوشنگ صابری نیا - تاریخ دفاع : 14/9/86

3-8) خود شیفتگی در دیوان شاعران سبک عراقی دانشجو : امجد محمد مرادی - تارخ دفاع : 21/9/86

4-8) بدیع در هفت پیکر نظامی دانشجو : میر رحیم مرتضائی – تاریخ دفاع : 5/10/86

5-8) مقایسه شیوه داستان پردازی نظامی گنجوی و امیر خسرو دهلوی در منظومه های لیلی و مجنون و مجنون و لیلی دانشجو : احمد حیدری نصرت – تاریخ دفاع : 28/6/87

6-8) فرهنگ تشبیهی اشعار منوچهر آتشی دانشجو : گیتی آقا بالایی – تاریخ دفاع : 12/10/87

7-8) تجلی فن بیان در توصیف طلوع و غروب آفتاب در سبک عراقی دانشجو : امیر شریف پور – تاریخ دفاع : 21/12/87

8-8) فرهنگ کنایات در دیوان جامی (نیمه اول ) دانشجو : فاطمه اکرامی – تاریخ دفاع : 31/2/88

9-8) بررسی ،شرح و گرداوری تمثیلات در غزلیات صائب (جلد اول ) دانشجو زهرا : صابری نیا – تاریخ دفاع : 7/5/88

10-8) شاعران کرد پارسی گوی از سال 1340 به بعد دانشجو : سلیمان خضری – تاریخ دفاع : 2/10/88

11-8) فرهنگ کنایات در نیمه دوم دیوان جامی دانشجو : قربان برومند نژاد – تاریخ دفاع : 2/10/88

12-8) طبیعت گرایی در دیوان منوچهری و مسعود سعد و مقایسه دو اثر ذکر شده دانشجو : فاطمه ولی پور – تاریخ دفاع : 7/2/89

13-8) بررسی شگردهای طنز آلود زبانی در کتب مصیبت نامه الهی نامه اسرار نامه و منطق الطیر شیخ فرید الدین عطار نیشابوری- دانشجو :ژیلا خالدیان – تاریخ دفاع : 21/4/89

14-8) صور خیال در غزلیات وقار شیرازی دانشجو : طاهر امامی – تاریخ دفاع : 3/7/89

15-8) بدیع لفظی در غزلیات خواجوی کرمانیدانشجو : مرضیه ذاکری قندیلو – تاریخ دفاع :28/7/89

16-8)جلوه های بیانی طلوع و غروب خورشید در سبک خراسانیدانشجو : فریبرز مهرابی – تاریخ دفاع : 29/6/90

17-8) تلمیح در خمسه خواجوی کرمانیدانشجو : فریبا مشاری – تاریخ دفاع : 29/6/90

18-8)صور خیال در هفت پیکر نظامی- دانشجو : حسین شخم کاری - تاریخ دفاع :26/6/90

19-8)تحقیق در دیوان سنجر کاشانی- دانشجو : حیدر خلیلی سیلابی- تاریخ دفاع :27/9/90

20-8)بررسی سبک شعری امیری فیروز کوهیدانشجو : زینب میرزائی – تاریخ دفاع :27/9/90

21-8)جلوه های وصل و هجران در غزل سعدی و مستوره کردستانی- دانشجو : رضا اسعدی- تاریخ دفاع : 27/9/90

22-8)تحقیق در مصادیق قرانی مقدمه های منثور فارسی- دانشجو:طاهر عباسی-تاریخ دفاع:25/12/90

23-8)طب در مثنوی-دانشجو :فرزاد فرید کریمی-تاریخ دفاع:1/3/91

24-8)بررسی جنبش حروفیه و دیوان عماد الدین نسیمی-دانشجو: علی کاظمی-تاریخ دفاع:29/6/91

25-8)نقد صوفیان در مثنوی معنوی-دانشجو:امیر رجبی-تاریخ دفاع:30/6/91

26-8)طبیعت در آئینه شعر سهراب سپهری و شهریار(دیوان فارسی)-دانشجو: فاطمه عادلی زرنقی-تاریخ دفاع:29/2/92

27-8)مضامین وطنی در دیوان ملک الشعرای بهار-دانشجو: علی صفرزاده-تاریخ دفاع:17/6/92

28-8)حال و مقام در متون صوفیه-دانشجو:مرضیه شکوهی-تاریخ دفاع:17/6/92

29-8)فرهنگ اعلام تاریخی و اسطوره ای دیوان بهار-دانشجو:مریم محمدی-تاریخ دفاع:18/6/92

9)کتاب

1-9)ایوان مدائن در شعر فارسی-انتشارات امید مجد- تهران:1385

2-9)نجم کبری-انتشارات مهران- تبریز:1386

10)ویراستاری علمی کتاب

1-10) ترجمه منظوم نهج الفصاحه – ناظم : محمد دلیلی – انتشارات صلح اندیش – 1386

2-10) عربی عمومی – مولف : حسین شهبازی – انتشارات احرار -1387