يكشنبه ، 5 شهریور 1391 ، 06:38

برنامه-کلاسی-دانشگاه-پیام-نور-مرکز-تبریز ویژهFEMALE=خانم

نوشته شده توسط  Administrator
به این مطلب رای دهید
(967 آراء)

کارشناسی نا پیوسته و پیوسته

بخش فني مهندسي

بخش هنر و معماري

بخش علوم كشاورزي

بخش الهيات و علوم اسلامي

بخش علوم پايه

بخش علوم تربيتي و روانشناسي

بخش ادبيات و زبانهاي خارجه

بخش علوم اجتماعي

بخش مديريت، اقتصادو حسابداري

مهندسي برق(الکترونیک)

ارتباط تصويري

مهندسي اقتصاد كشاورزي

حقوق

رياضي

علوم تربيتي (مدیریت)

زبان وادبيات فارسي

جغرافيا

حسابداری

مهندسي رباتيك

صنايع دستي

مهندسي توليدات دامي

فلسفه و كلام اسلامي

آمار

روانشناسی

ادبیات انگلیسی


علوم اجتماعي

مديريت

مهندسي پليمرتکنولوژی رنگاديان و عرفان

شيمي

مشاوره و راهنمايي

مترجمي زبان انگليسي

علوم سياسي

اقتصاد

مهندسي عمران

عكاسي

مهندسي كشاورزي- علوم و صنايع غذايي

تاريخ و فرهنگ تمدن اسلامي

زمين شناسي

كتابداري

آموزش زبان انگليسي

تاريخ


مهندسي راه آهن

فرش

مهندسي ترويج و آموزش كشاورزي

علوم قرآن حديث

زيست شناسي

تربيت بدني

زبان ادبيات عربي

ارتباطات  اجتماعي
مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست

فقه و مباني حقوق اسلامي

فيزيك

پیش دبستانی ودبستانی
مهندسي كامپيوتر

نقاشي

مهندسي ماشينهاي كشاورزي

آموزش ديني عربي

علوم كامپيوتر(چند بخشی)

مهندسي متالوژي

هنرهای اسلامي

مهندسي مديريت و آباداني روستاها

تربيت معلم قرآن كريم

علوم کامپیوتر (مخصوص ورودی های 89 به بعد)

حرفه وفن
مهندسي شيمي

هنرهاي صناعي

مهندسي آب و خاك

الهیات مشترک


آموزش علوم تجربي

مهندسي فناوري اطلاعات

مهندسي معماري

مهندسی آب
مهندسی پلیمرصنایع پلیمر

مهندسي شهر سازي
مهندسي صنايع

مرمت بناهاي تاريخي
مهندسي خودرو

مهندسي اجرايي

مهندسي پروژه

مهندس مکانیک

مهندسی برق (کنترل)

مهندسی برق (مخابرات)
دروس عمومی

زبان عمومی فارسی عمومی اندیشه اسلامی 1 اندیشه اسلامی2 آیین زندگی تربیت بدنی1 تربیت بدنی2 آشنایی با دفاع مقدس تفسیرموضوعی قرآن
انقلاب اسلامی ایران

فرهنگ وتمدن اسلام وایران

کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

بخش علمي

علوم پايه

بخش علمي مديريت، اقتصاد و حسابداري

بخش علمی

الهیات وعلوم اسلامی

بخش علمي علوم تربيتي و روانشناسي

بخش علمي ادبيات و زبان خارجه

بخش علمي

علوم اجتماعي

بخش علمي

فني و مهندسي

بخش علمي علوم كشاورزي

بخش علمي

هنر و معماري

آمارریاضی
زبان و ادبيات فارسيزمين شناسي کارشناسی ارشدچینه و فسیل


ریاضی کارشناسی ارشد

زبان انگلیسی

ریاضی دکتری تخصصی(آنالیز)شيمي کارشناسی ارشد


شیمی دکتری تخصصی


زيست شناسي کارشناسی ارشد


فيزيك کارشناسی ارشد بنیادی
رسوب شناسی کارشناسی ارشد

زمین شناسی (اقتصادی)


آخرین بازنگری در سه شنبه ، 6 اسفند 1392 ، 07:31

آخرین مطالب از Administrator

مطالب بیشتر در این بخش: فرم های تسویه حساب »