برگزاری کارگاه دین پژوهی با محوریت بررسی فرقه های نوظهور | دانشگاه پیام نور | آخرین اخبار و خبر های پیام نور - تبریز و سایر دانشگاه های پیام نور

برگزاری کارگاه دین پژوهی با محوریت بررسی فرقه های نوظهور