اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان در سال 96 برگزار گردید | دانشگاه پیام نور | آخرین اخبار و خبر های پیام نور - تبریز و سایر دانشگاه های پیام نور

اولین جلسه شورای فرهنگی دانشگاه پیام نور استان در سال 96 برگزار گردید