اولین همایش ملی ارتباطات ورزشی در دانشگاه پیام نور استان تهران برگزار می شود | دانشگاه پیام نور | آخرین اخبار و خبر های پیام نور - تبریز و سایر دانشگاه های پیام نور

اولین همایش ملی ارتباطات ورزشی در دانشگاه پیام نور استان تهران برگزار می شود