معاونین دانشگاه پیام نور تبریز | دانشگاه پیام نور | آخرین اخبار و خبر های پیام نور - تبریز و سایر دانشگاه های پیام نور
لست تورز

معاونین دانشگاه پیام نور تبریز

دکتر حسین میرزایی

 معاون فن آوری و پژوهش دانشگاه پیام نور تبریز


دکتر علیرضا دهقانی

معاون اجرائی


دکتر ابراهیم سلامی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی